کانتر پذیرش

کانتر پذیرش

كانتر پذیرش / ميز پذيرش

کانتر منشی

کانتر پذیرش یا میز رسپشن

كانتر پذیرش و یا ميز پذيرش از آنجاييكه بر اساس ابعاد و اندازه فضاي موجود بايد طراحي گردد

يك محصول كاملا سفارشي به حساب مي آيد .

پارتیشن دوجداره آلومینیومی

كانتر پذیرش در نگاه اول بازتاب دهنده نگرش شركت در قبال مشتريانش است از اين رو بسيار مهم است و بايد اثر بخش باشد .

ميز پذيرش مجموعه اي از نيازهاي مرسوم و نيازهاي خاص است كه در طراحي بايد پيش بيني هاي لازم صورت پذيرد .

میز رسپشن

سازينه چوب با بهره گيری از تيم هاي متخصص در زمينه طراحي

ابتدا به كشف و سپس به ارايه راهكارهای فنی و اجرايی مي پردازد .