پارتیشن اداری هایگلاس

پارتیشن اداری هایگلاس

پارتيشن اداری هایگلاس دوجداره

پارتیشن اداری هایگلاس در دفتر مركزی تبريزيان در تابستان 95 طراحي ، توليد و اجرا گرديده است.

نوع پارتيشن دو جداره هایگلاس است كه در آن از پرده كركره نيز استفاده گرديده است .

پروژه در دو طبقه و به متراژ 150 متر مربع پارتيشن بندی و در طي دو هفته توليد و اجرا گرديده است .

نوع ورق هايگلاس AGT و محصول كشور تركيه است .

نصب پارتیشن

پارتیشن هایگلاس انتخاب نو

استفاده از شیشه 4 میلیمتر در دوجداره این پارتیشن و قرار گیری پرده کرکره ایی در میان دو شیشه.

انتخاب رنگبندی مناسب در این کار باعث شد تا پروژه به نحو مطلوبی اجرا گردد.

پارتیشن هایگلاس