میز گروهی

میز گروهی

میز کار مناسب تعامل کاری

میز کار بهترین محصول جهت استفاده در محیط هایی با تراکم و تعامل بالای نیرو ها

میز کار گروهی

 

میز کار یا به اصطلاح میز گروهی

میز کار در اصل تلفیق چند میز اداری با یکدیگر بصورت جدید جهت افزایش راندمان افراد می باشد.

 

میز گروهی

 

جهت دیدن مدل های بیشتر کلیک کنید