میز پذیرش

میز پذیرش یا کانتر

میز پذیرش یا میز منشی یا میز کانتر را می توان دروازه وردی هر شرکت دانست.

معمولا میز پذیرش باید دارای فضای مناسب جهت چیدمان کامل ملزومات اداری و دفتری باشد.

این بدان معناست که رعایت کامل اصول ارگونومیک در میز رسپشن باید کاملا رعایت شود.

میز رسپشن
کانتر منشی
میز اداری
کانتر
میز منشی
کانتر منشی
;hkjv \bdva